برای استفاده از سامانه باید از مرورگر فایرفاکس نسخه 65 به بالاو یا مرورگر کروم نسخه 70 به بالا استفاده نمایید

دانلود مرورگر فایرفاکس

دانلود مرورگر کروم